Underleir

Fotooverføring

Fotooverføring

  • Kategorier: 2020 og Kurs og utflukter

Kursbeskrivelse

Kurs i fotooverføring

Mål: Lære fotooverførings-teknikken «Photo transfer». Vi overfører bilder fra laserutskrifter til
kunstfotopapir, lerret eller andre ting, ved hjelp av en spesiell kjemi.

Forberedelse: Send fem bilder på ca 1Mb til nilsaaland@gmail.com. Jeg speilvender og printer ut til den enkelte. Velg forskjellige bilder: fargefoto, sort/hvitt, landskap, portrett etc. NB! Bildene bør ikke ha for mye sort i seg. Jeg tar med laserfoto i reserve til dem som ikke sender egne bilder.

Dag 1: Torsdag

Introduksjon om prosessen og hva du kan forvente.

Vi forbereder og overfører laserutskriften til annet kunstfotopapir, ved hjelp av kjemi.

Dette krever konsentrasjon og nøyaktighet, vi blir kjent med teknikken og verktøyet. Finmotorikken må være på plass.

Vi produserer seks bilder i A5-format; fem på Hähnemühle kunstfotopapir og ett på lerret.

Dag 2: Fredag

En spennende dag: Vi øver på teknikken med å «fremkalle» bildene. Det tar litt tid og har et eget spenningsmoment.

Jeg tar med alt av verktøy, papir, lerret, kjemi, du trenger ikke å ha med noe.

Dag 3: Lørdag – FRIVILLLIG

Har du lyst til å lære mer og overføre flere bilder til materialer som glass, metall og keramikk? Da kan du melde seg på en ekstra kursdag for 450 kroner. Det er mulig å hoppe på dag tre spontant mens vi er på leir. Prisen dekker materialer og utstyr.

Scroll to top